top of page

צילום: שרון בנטוב

בנייה של יחידות דיור חדשות, דו-משפחתיות, המיועדות למגורי חברי הקיבוץ. 

גודל הבית הבסיסי הוגדר כ-80 מ"ר, תוך אפשרות להרחבתו בשלבים עד לגודל 160 מ"ר בשתי קומות. 

התכנית מאפשרת גמישות פנימית רבה בהתאם לצורכי הדיירים. 

עיצוב הבתים נעשה מתוך מחשבה על אופיה הצנוע של הבנייה הקיבוצית בקיבוץ שיתופי, תוך השתלבות במרקם הקיים 

והימנעות מ"ניקור עיניים". 

עקרונות הדגם: 

* התרחבות בשלבים לאורך זמן, גמישות פנימית, אחידות חיצונית, 

* התרחבות הבתים - משתלבת, אסתטית ותורמת למראה הכללי

* פרטיות רבה ככל האפשר בתנאי השטח

* שמירה על מסגרת תקציבית תוך מקסום רווחת הדיירים.

bottom of page